Algemene Voorwaarden Capura webwinkel

Capura aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit fouten (waaronder typfouten ) in, of weglatingen uit de Capura website .

Door de toegang tot en het gebruik van de Capura website bevestigt koper aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

De prijzen voor al onze producten zijn in euro’s, inclusief btw en eventuele andere belastingen of heffingen in Nederland en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Lokale belastingen en/of accijnzen zijn voor rekening van de klant, deze draagt ook de verantwoordelijkheid hierover.
Capura is derhalve niet verantwoordelijk voor eventuele bestellingen die in beslag worden genomen of in beslag zijn genomen door het niet voldoen van extra douaneverplichtingen door de koper.
Ongewenste goederen die correct werden geleverd zullen door Capura vanwege veiligheidsredenen niet worden retourgenomen.

Prijzen kunnen worden weergegeven in andere valuta door benaderende prijzen. Andere dan in euro’s aangegeven prijzen kunnen afwijken van de werkelijke wisselkoers op het moment van bestellen omdat de wisselkoersen constant veranderen.
Het ordertotaal – het bedrag dat koper daadwerkelijk in rekening zal worden gebracht – zal worden weergegeven in euro’s (of plaatselijke geldeenheid?) voordat koper de order plaatst.

Genoemde prijzen voor alle aangeboden producten of diensten, zoals getoond op de site, zijn onderhevig aan verandering echter zullen de prijzen die in de webshop worden genoemd op dat moment gehanteerd worden.

Capura streeft ernaar uw bestelde artikel(en) binnen 24 uur na ontvangst van het totaalbedrag te leveren.
Capura kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor vertraagde of niet-levering van de goederen als gevolg van een verkeerd doorgegeven afleveradres of fouten bij de vervoerder.

De koper dient, direct na ontvangst van de goederen, alle items zorgvuldig te controleren en onmiddellijk Capura te waarschuwen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
In geval van ontvangst van beschadigde goederen, dient de koper dit onmiddellijk per e-mail te melden aan Capura (info@capura.nl) .

De koper stuurt de goederen echter niet terug, tenzij geïnstrueerd door Capura en behoudt de goederen totdat koper verdere instructies krijgt van Capura.
Als een pakket wordt teruggestuurd naar Capura als gevolg van een onvolledig of onjuist door de koper opgegeven afleveradres, dan behoudt Capura zich het recht voor opnieuw de verzendkosten in
rekening te brengen om het product wederom te verzenden.
Indien de koper niet wenst dat de goederen opnieuw worden verzonden, dan betaalt Capura de waarde van de goederen aan de koper terug minus de oorspronkelijke verzendkosten.
Voor particuliere bestellingen gelden de PostNL posttarieven en de PostNL verzendinformatie, tenzij anders wordt vermeldt. Mocht het toch zo zijn dat een product kapot is of is zoekgeraakt, neemt u dan contact op met Capura Nederland (info@capura.nl) , dan zorgen wij voor een passende oplossing. Mocht u niet thuis zijn, dan zal de bezorgdienst een notitie achterlaten of u kunt uw pakje volgen via www.postnl.nl

Voor buitenlandse betalingen gelden de TNT posttarieven.

Bij bestellingen boven de € 50,- worden geen verzendkosten berekend Indien de bezorging in Nederland plaatsvind. Voor onze Belgische en Duitse klanten geldt een bedrag van € 75,- verzendkosten vrij.

Wij streven ernaar om de producten te laten leveren de dag na ontvangst betaling.

Indien u onverhoopt toch wilt afzien van uw bestelling kunt u deze retourneren en zullen wij het overgemaakte bedrag restitueren, minus de verzendkosten.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat bij het retour zenden van artikelen de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende postvervoerder gelden en deze verzendkosten voor rekening van de klant zijn. Dit geldt ook voor het opnieuw opsturen van producten (bij ruilen) van Capura naar de klant, ook dan zijn de extra gemaakte verzendkosten voor rekening van de klant.

Word een pakket aangeleverd met daarin beschadigde producten of wordt uw pakket vermist? Dan verzoeken wij u binnen 24 uur contact met ons op te nemen (info@capura.nl) . Er zal dan een afspraak met u worden gemaakt over het (eventueel) retourneren van de zending en uw producten zullen kosteloos door ons vervangen worden of bij vermissing zal er zonder meer een passende oplossing worden gevonden.

Let op: verzuimt u ons in te lichten m.b.t. vervoersschade of doet u dit te laat (binnen 24 uur) dan vervalt uw recht op garantie. Uiteraard verzoeken wij u de Algemene Voorwaarden van de postvervoerder ook zelf zorgvuldig in acht te nemen.

Producten waarvan het zegel is beschadigd of verwijderd kunnen wij helaas niet terugnemen.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt gehandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens en worden niet verstrekt aan derden. De persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze eigen administratie.